Työn merkityksellisyys suojaa uupumukselta

Kun aikaisemmin etätyön mahdollisuus oli ehkä luottamuksenosoitus työntekijälle, nyt etätöihin pakotettuna luottamuksen tekijät rakentuvat uudelleen. Vaikka inhimillisyys työelämässä on lisääntynyt, töiden saapuminen omaan kotiin on asettanut ihmiset myös uudenlaisen haavoittuvaisuuden eteen.

Kun etätöissä johtajan on mahdotonta olla vilkuilemassa henkilöstön olan yli, enää tärkeintä ei olekaan olla paikalla, vaan saada aikaan tuloksia. Aikaansaamista on helppo mitata etenevillä projekteilla, myynnillä ja tuotetuilla materiaaleilla, eikä siihen tarvita kellokorttia. Vaikka jokaisen työ on erilaista, lähtökohtaisesti etätyön myötä tuottavuus ei ole ainakaan huonontunut, mahdollisesti jopa päinvastoin.

Vaikka etätyö on tuonut lisää vapautta omista työajoista ja -tavoista, pitkittynyt etäily on osalla myös lisännyt työkuormaa. Heti aamusta asti pyörivät Teams-palaverit eivät myöskään korvaa kasvokkain tapahtuvia kohtaamisia.

Työterveyslaitoksen työsuojelupaneelin vastaajat kantoivat huolta niistä, jotka kokevat yksinäisyyttä, jos yhteydenpito omiin työkavereihin ja esihenkilöön vähenee. Myös esihenkilöiden yksinäisyys tuotiin esille. Vastauksista heijastui myös huoli jaksamisen seurannasta: etätyössä on helpompi piilotella elämänhallinnan ongelmia tai uupumisen ensioireita.

Etätyöaikana sairauspoissaolot ovat kokonaisuudessaan vähentyneet. Lievimmät oireet eivät aina johda poissaoloon. Kuitenkin jo ennen koronaa suurin sairauspoissaolojen syy olivat mielenterveyden häiriöt, joiden perusteella Kela korvasi viime vuonna 34 prosenttia kaikista maksetuista sairauspäivistä.

Tutkimusten perusteella paras suoja uupumista ja mielenterveyden häiriötä vastaan ovat työn imu ja merkityksellisyys. Verrattuna uupuneeseen tai stressaantuneeseen työntekijään, työn imua tunteva työntekijä voi paremmin sekä mieleltään että fyysisesti.

Organisaatioille työnsä merkitykselliseksi tuntevat työntekijät tarkoittavat lisää tuottavuutta, innovatiivisuutta sekä samalla vähemmän työtapaturmia ja sairauspoissaoloja. Näin ollen samat keinot edistävät sekä hyvinvointia ja mielenterveyttä että kannattavaa liiketoimintaa.

Kun yritys pystyy tarjoamaan merkityksellisyyden kokemuksia työntekijöilleen, on sen helpompi houkutella uusia osaajia ja säilyttää nykyiset. Merkitystä on myös sillä, miten vetoavasti organisaatio onnistuu työn merkityksellisyyden tarinan kertomaan.