Työelämän valmennukset apuna organisaation kehittymisessä

Työelämän muutoksessa tarvitaan johtamisen kehittämisen tueksi laadukkaita valmennuksia, joitta varmistetaan työssä onnistuminen, oppiminen ja yhdessä menestyminen.

Me Eezy Spiritillä toteutamme ketterästi räätälöityjä valmennus- ja kehittämiskokonaisuuksia asiakkaidemme tarpeisiin niin henkilöstökokemuksen kuin asiakaskokemuksen kehittämiseksi. Meiltä saat laadukkaita valmennuksia, työpajoja, fasilitointeja sekä Business Coachingia myös digitaalisia alustoja hyödyntäen henkilöstösi jatkuvan kehittämisen ja osaamisen varmistamiseksi.

VALMENNUSPALVELUMME:

Toimintakulttuurin kehittäminen

Laadukkaat valmennuksemme tukevat monipuolisesti organisaation toimintakulttuurin kehittämistä. Valmennuspalvelumme käsittävät kulttuurin kehittämistä, arvoprosesseja sekä Itseohjautuvuuden, yhteisöohjautuvuuden, itseohjautuvien tiimien ja henkilöstökokemuksen kehittämisen teemoja.

Johtamisen kehittäminen

Valmennamme organisaatioiden johtoa mm. esimiesten perustaitoihin, valmentavaan johtamiseen, itseohjautuvuuteen, uudistukseen ja muutoksen johtamiseen sekä etäjohtamiseen.

Hyvinvointi ja yhdessä onnistuminen

Valmennamme organisaatioita arjen työhyvinvointiin sekä esimiehiä ja johtoa työhyvinvointijohtamiseen.

HR-Kehittämispalvelut

Valmennamme organisaatioita henkilöstöhallinnon kehittämisprosesseihin ja esimiehiä moninaisiin rooleihinsa YT-tukiprosessissa.

Kehittämismenetelmiä organisaatioiden erilaisiin

Koska jokainen organisaatio on erilainen, valmennus- ja kehittämispalvelut räätälöidään yksilöllisesti kunkin organisaation silloisten tarpeiden mukaan. Meillä on käytössä useita menetelmiä, joilla tavoitteet voidaan saavuttaa. Tavoitteet löydämme yhdessä keskustellen tai esimerkiksi kattavien tutkimustemme tuomaan informaatioon pohjautuen. Tutkimuksissa ja niiden tulosten analysoinnissa käytämme hyväksi myös älykkäitä teknologiaratkaisuja.

Valmennukset

Eezy Spiritin valmennukset ovat innostavia, tavoitelähtöisiä ja ratkaisukeskeiseen kehittämiseen perustuvia. Toteutamme valmennuksia ketterästi organisaatiosi tarpeiden mukaan henkilöstölle, esimiesryhmille tai muille avainhenkilöryhmille toiminnan kehittämiseksi tai toivonut muutoksen varmistamiseksi.

Tutustu Tuloksista toimintaan -valmennukseemme henkilöstökokemuksen kehittämiseksi.

Työpajat

Eezy Spiritin työpajat ovat innostavia, tavoitelähtöisiä ja ratkaisukeskeiseen kehittämiseen perustuvia toiminnallisia tilaisuuksia. Työpajoissa osallistujat saavat osallistua yhteiseen kehittämiseen tunnistaen uudenlaisia toimintatapoja. Toteutamme työpajoja ketterästi niin kasvotusten kuin virtuaalisilla alustoilla. Työpajat suunnataan organisaatiosi tarpeiden mukaan henkilöstölle, esimiesryhmille tai muille avainhenkilöryhmille toiminnan kehittämiseksi tai toivotun muutoksen varmistamiseksi.

Fasilitointikeskustelu

Fasilitointikeskustelut ovat valmentajan ja osallistujan välisiä kahdenkeskisiä, luottamuksellisia keskusteluita. Niiden tavoitteena on antaa osallistujalle käytännönläheistä tukea tutkimuksen tai arvioinnin kohdennettuun hyödyntämiseen. Kahdenkeskinen keskustelu mahdollistaa valmentajan syvällisen paneutumisen kyseisen henkilön tilanteeseen, persoonaan ja muihin lähtökohtiin ja mahdollistaa näin kohdennetun sparrauksen.

Fasilitointikeskusteluja pidetään useimmiten esimiesten 360-palautteiden ja asiantuntijoiden 270-palautteiden yhteydessä. Niiden kesto on tyypillisesti 1–2 tuntia riippuen mm. siitä, onko osallistujille järjestetty yhteistä ryhmävalmennusta.

Coaching

Coaching tukee yksilön kehittymistä. Coaching on joustava menetelmä, jossa valmennettava voi kehittää johtamisosaamistaan sekä työyhteisö-, vuorovaikutus- ja kommunikointitaitojaan. Koska kysymyksessä on prosessi, jolla on kokonaistavoite, siihen kuuluu useampi tapaaminen. Jokaiselle tapaamiselle asetetaan konkreettinen osatavoite.

Me Eezy Spiritillä toteutamme coachingia yksilöllisesti ja ryhmämuotoisena. Coaching tukee ja kehittää valmennettavan kykyjä johtaa muita ihmisiä, toimintaa, muutoksia ja itseään. Coaching sopii osaksi esimiesten ja asiantuntijoiden kehittämisohjelmia ja johtoryhmien kehittämistä.

Coaching antaa johtajille, esimiehille tai vaativaa asiantuntijatyötä tekeville tukea ja työkaluja tavoitteiden saavuttamiseen. Coachingia voidaan hyödyntää myös siirryttäessä asiantuntija-roolista esimies-rooliin.

Tutustu Business Coaching -palveluumme osana johtamisen kehittämistä.

Tutustu työelämän valmentajiimme:

Marianne Vendell on työelämän valmennus- ja kehittämistehtävissä toimiva, pedagogisen pätevyyden omaava työ- ja organisaatiopsykologi. Hänellä on vahvaa kokemusta valmennus- ja kehittämistoiminnasta erityisesti esimiestaitojen sekä HR-toimintojen parista (mm. osaamisen ja työhyvinvoinnin johtaminen). Marianne on toiminut kehittämistehtävissä reilut parikymmentä vuotta useilla eri aloilla, erityisesti teollisuusaloilla. Hän on valmentanut satoja esimiehiä muun muassa valmentavasta johtamisotteesta, tilannejohtamisen taidoista, muutoksen läpiviennistä, työhyvinvoinnin kehittämisestä sekä LEAN-organisaation johtamisesta.

Olethan yhteydessä niin löydetään työyhteisöllesi sopivin valmennusratkaisu!

Kysy lisää

Mikko Innanen

Mikko Innanen
Liiketoimintajohtaja – Tutkimus ja kehitys
+35840 587 2923

Lähetä viesti