Työelämän valmennukset apuna organisaation kehittymisessä

Työelämän muutoksessa tarvitaan johtamisen kehittämisen tueksi laadukkaita valmennuksia, joitta varmistetaan työssä onnistuminen, oppiminen ja yhdessä menestyminen.

Me Eezy Spiritillä toteutamme ketterästi räätälöityjä valmennus- ja kehittämiskokonaisuuksia asiakkaidemme tarpeisiin niin henkilöstökokemuksen kuin asiakaskokemuksen kehittämiseksi. Meiltä saat laadukkaita valmennuksia, työpajoja, fasilitointeja sekä Business Coachingia myös digitaalisia alustoja hyödyntäen henkilöstösi jatkuvan kehittämisen ja osaamisen varmistamiseksi.

VALMENNUSPALVELUMME:

Toimintakulttuurin kehittäminen

Laadukkaat valmennuksemme tukevat monipuolisesti organisaation toimintakulttuurin kehittämistä. Valmennuspalvelumme käsittävät kulttuurin kehittämistä, arvoprosesseja sekä Itseohjautuvuuden, yhteisöohjautuvuuden, itseohjautuvien tiimien ja henkilöstökokemuksen kehittämisen teemoja.

Johtamisen kehittäminen

Valmennamme organisaatioiden johtoa mm. esimiesten perustaitoihin, valmentavaan johtamiseen, itseohjautuvuuteen, uudistukseen ja muutoksen johtamiseen sekä etäjohtamiseen.

Hyvinvointi ja yhdessä onnistuminen

Valmennamme organisaatioita arjen työhyvinvointiin sekä esimiehiä ja johtoa työhyvinvointijohtamiseen.

HR-Kehittämispalvelut

Valmennamme organisaatioita henkilöstöhallinnon kehittämisprosesseihin ja esimiehiä moninaisiin rooleihinsa YT-tukiprosessissa.

Kehittämismenetelmiä organisaatioiden erilaisiin

Koska jokainen organisaatio on erilainen, valmennus- ja kehittämispalvelut räätälöidään yksilöllisesti kunkin organisaation silloisten tarpeiden mukaan. Meillä on käytössä useita menetelmiä, joilla tavoitteet voidaan saavuttaa. Tavoitteet löydämme yhdessä keskustellen tai esimerkiksi kattavien tutkimustemme tuomaan informaatioon pohjautuen. Tutkimuksissa ja niiden tulosten analysoinnissa käytämme hyväksi myös älykkäitä teknologiaratkaisuja.

Valmennukset

Eezy Spiritin valmennukset ovat innostavia, tavoitelähtöisiä ja ratkaisukeskeiseen kehittämiseen perustuvia. Toteutamme valmennuksia ketterästi organisaatiosi tarpeiden mukaan henkilöstölle, esimiesryhmille tai muille avainhenkilöryhmille toiminnan kehittämiseksi tai toivonut muutoksen varmistamiseksi.

Tutustu Tuloksista toimintaan -valmennukseemme henkilöstökokemuksen kehittämiseksi.

Työpajat

Eezy Spiritin työpajat ovat innostavia, tavoitelähtöisiä ja ratkaisukeskeiseen kehittämiseen perustuvia toiminnallisia tilaisuuksia. Työpajoissa osallistujat saavat osallistua yhteiseen kehittämiseen tunnistaen uudenlaisia toimintatapoja. Toteutamme työpajoja ketterästi niin kasvotusten kuin virtuaalisilla alustoilla. Työpajat suunnataan organisaatiosi tarpeiden mukaan henkilöstölle, esimiesryhmille tai muille avainhenkilöryhmille toiminnan kehittämiseksi tai toivotun muutoksen varmistamiseksi.

Fasilitointikeskustelu

Fasilitointikeskustelut ovat valmentajan ja osallistujan välisiä kahdenkeskisiä, luottamuksellisia keskusteluita. Niiden tavoitteena on antaa osallistujalle käytännönläheistä tukea tutkimuksen tai arvioinnin kohdennettuun hyödyntämiseen. Kahdenkeskinen keskustelu mahdollistaa valmentajan syvällisen paneutumisen kyseisen henkilön tilanteeseen, persoonaan ja muihin lähtökohtiin ja mahdollistaa näin kohdennetun sparrauksen.

Fasilitointikeskusteluja pidetään useimmiten esimiesten 360-palautteiden ja asiantuntijoiden 270-palautteiden yhteydessä. Niiden kesto on tyypillisesti 1–2 tuntia riippuen mm. siitä, onko osallistujille järjestetty yhteistä ryhmävalmennusta.

Coaching

Coaching tukee yksilön kehittymistä. Coaching on joustava menetelmä, jossa valmennettava voi kehittää johtamisosaamistaan sekä työyhteisö-, vuorovaikutus- ja kommunikointitaitojaan. Koska kysymyksessä on prosessi, jolla on kokonaistavoite, siihen kuuluu useampi tapaaminen. Jokaiselle tapaamiselle asetetaan konkreettinen osatavoite.

Me Eezy Spiritillä toteutamme coachingia yksilöllisesti ja ryhmämuotoisena. Coaching tukee ja kehittää valmennettavan kykyjä johtaa muita ihmisiä, toimintaa, muutoksia ja itseään. Coaching sopii osaksi esimiesten ja asiantuntijoiden kehittämisohjelmia ja johtoryhmien kehittämistä.

Coaching antaa johtajille, esimiehille tai vaativaa asiantuntijatyötä tekeville tukea ja työkaluja tavoitteiden saavuttamiseen. Coachingia voidaan hyödyntää myös siirryttäessä asiantuntija-roolista esimies-rooliin.

Tutustu Business Coaching -palveluumme osana johtamisen kehittämistä.

Tutustu työelämän valmentajiimme:

Marianne Vendell on työelämän valmennus- ja kehittämistehtävissä toimiva, pedagogisen pätevyyden omaava työ- ja organisaatiopsykologi. Hänellä on vahvaa kokemusta valmennus- ja kehittämistoiminnasta erityisesti esimiestaitojen sekä HR-toimintojen parista (mm. osaamisen ja työhyvinvoinnin johtaminen). Marianne on toiminut kehittämistehtävissä reilut parikymmentä vuotta useilla eri aloilla, erityisesti teollisuusaloilla. Hän on valmentanut satoja esimiehiä muun muassa valmentavasta johtamisotteesta, tilannejohtamisen taidoista, muutoksen läpiviennistä, työhyvinvoinnin kehittämisestä sekä LEAN-organisaation johtamisesta.

Heli Alén on sertifioitu ammattivalmentaja (Associate Business Coach ACC) ja KTM, jolla on kykyä käyttää tilanteen vaatimia menetelmiä asiakkaan tukemiseksi. Yksilöiden ja tiimien potentiaalin tunnistaminen ja kehittäminen ovat Helin erikoisalaa. Liiketalouden ymmärrys ja yli 25 v työskentely liike-elämässä, sekä pitkäaikainen valmennuskokemus auttavat löytämään käytännössä toimivia näkökulmia ja ratkaisuja osaamisen ja johtamisen kehittämiseen. Työskentely johtoryhmissä ja hallituksissa ovat tuoneet Helille laaja-alaista kokemusta ja osaamista organisaatioiden muuttuvista tilanteista ja niiden johtamisesta, myös tiimien ja yksilöiden osalta.

Mira Pakarinen on sertifioitu ammattivalmentaja (Professional Certified Coach), jonka erikoisalaa on ratkaisukeskeinen ja arvostava johtaminen sekä muutoksen tukeminen ja toteuttaminen, niin organisaatiotasolla kuin yksilöiden arjessa. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus liike-elämän strategisten muutosten toteuttamisesta sekä johtamisen ja organisaation kehittämistehtävistä. Hän valmentaa johtoa, esimiehiä ja asiantuntijoita muun muassa strategisesta ajattelusta, ketteristä toimintatavoista liiketoiminnan tukena, johtamisesta, muutoksen läpiviennistä ja osallistamisesta.

Olethan yhteydessä niin löydetään työyhteisöllesi sopivin valmennusratkaisu!

Kysy lisää

Ulla Nikula

Ulla Nikula
Head of Sales & Business Development
+358 40 538 3538

Lähetä viesti