Yhteistyökumppanit

Eezy Spirit Oy on valtionhallinnon johtamisen ja kehittämisen konsultointipalveluiden puitejärjestelyn toimittajaksi kaudella 2017-2021. Eezy Spirit tuli valituksi Hanselin kilpailutuksessa Työyhteisöt ja esimiestyön kehittäminen osa-alueen toimittajaksi. Työyhteisöjen, työhyvinvoinnin ja esimiestyön kehittäminen sekä muutoksen hallinnan osa-alueen palveluilla pyritään inhimillisen pääoman, työyhteisöjen toimintakyvyn ja kulttuurin kehittämiseen, usein muutostilanteessa.

Impaktor AS on Norjassa toimiva johtamisen kehittämiseen, muutosjohtamiseen sekä HR-asiantuntijapalveluihin erikoistunut asiantuntijayritys, joka toimii sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Yhdessä Eezy Spiritin kanssa Impaktor myy ja toteuttaa tutkimus- ja hyödyntämispalveluja Norjassa.

This Is… Ltd on Lontoossa ja Dublinissa toimiva organisaatioiden ja johtamisen kehittämisyritys, joka palveluidensa ja tuotteidensa laajalla valikoimalla auttaa organisaatiota muutoksen läpikäymisessä. This Is… Ltd koostuu ylimmän liikkeenjohdon ammattilaisista, organisaation ja johtamisen asiantuntijoista sekä liiketoimintapsykologian ja valmennuksen konsulteista. Yhteistyössä This Is… Ltd:n kanssa Eezy Spirit toteuttaa lentokentille räätälöityjä AirPeopleTM-konseptin mukaisia henkilöstötutkimuksia.

Breitenstein Consulting tarjoaa asiakkailleen ratkaisukeskeisiä muutosjohtamisen konsultointipalveluja. Yrityksen tarjontaan sisältyy asiantuntijatuki koko muutosprosessin aikana räätälöityjen workshopien, arviointien ja henkilökohtaisten sekä ryhmävalmennusten muodossa. Breitenstein Consulting markkinoi yhteistyössä Eezy Spiritin kanssa tutkimuspalveluja nykyisille ja uusille asiakkailleen Saksan, Itävallan ja Sveitsin alueella.

Eezy Spirit on Henkilöstöjohdon ryhmä – HENRY ry:n jäsen. HENRY ry on riippumaton, valtakunnallisesti tunnettu henkilöstöjohdon ja -ammattilaisten yhdistys, joka pyrkii edistämään jäsentensä ammattitaitoa ja mahdollisuuksia keskinäiseen vuorovaikutukseen. HENRY ry luo edellytyksiä henkilöstöjohtamisen kehittymiselle ja myötävaikuttaa suomalaisten yritysten ja organisaatioiden kilpailukykyyn. Yhdisty toimii aktiivisesti koko Suomessa ja myös kansainvälisessä henkilöstöammattilaisten verkostossa.